Služby a skladování

Společnost má umístěny hlavní skladovací prostory v Albrechticích u Českého Těšína. Společnost dále disponuje sítí distribučních a konsignačních skladů po celé ČR, což nám umožňuje pružně reagovat na požadavky odběratelů a obchodních partnerů. V rámci požadavků zákazníků společnost zajišťuje dopravu materiálu , dále jeho balení dle potřeb zákazníků a charakteru materiálu, případně jeho úpravu na požadovanou kusovost.

 

© ARSYline, s.r.o. | GRAPHIC DESIGN STUDIO | www.arsyline.cz