Služby a skladování

Společnost má umístěny hlavní skladovací prostory v Albrechticích u Českého Těšína. Společnost dále disponuje sítí distribučních a konsignačních skladů po celé ČR, což nám umožňuje pružně reagovat na požadavky odběratelů a obchodních partnerů. V rámci požadavků zákazníků společnost zajišťuje dopravu materiálu , dále jeho balení dle potřeb zákazníků a charakteru materiálu, případně jeho úpravu na požadovanou kusovost.

 

Společnost HR Trade s.r.o. vznikla v roce 2004 transformací z obchodní činnosti fyzické osoby (OSVČ) s hutními surovinami. Cílem bylo vytvořit firmu s specializací na zajištění dodávek feroslitin, železných a neželezných kovů a jejich slitin pro slévárny a ocelárny. Společnost si klade za prioritní cíl poskytovat zákazníkům kvalitní a plynulé dodávky hutních surovin s vytvořením dlouhodobých dodavatelko-odběratelských vztahů.

© ARSYline, s.r.o. | GRAPHIC DESIGN STUDIO | www.arsyline.cz