Our comapny

The company HR Trade s.r.o. was founded in 2004. It has been based on preceding business activity of physical person with metallurgical material. An aim was to establish the company speacializing in supplies of iron alloys, iron and non-iron metals and their alloys for foundries and steelworks. The company priority is to provide customer with continual deliveries of metallurgical materials with high quality focused on long-term buisness relations.


More

FERROALLOYS

METALS

Společnost HR Trade s.r.o. vznikla v roce 2004 transformací z obchodní činnosti fyzické osoby (OSVČ) s hutními surovinami. Cílem bylo vytvořit firmu s specializací na zajištění dodávek feroslitin, železných a neželezných kovů a jejich slitin pro slévárny a ocelárny. Společnost si klade za prioritní cíl poskytovat zákazníkům kvalitní a plynulé dodávky hutních surovin s vytvořením dlouhodobých dodavatelko-odběratelských vztahů.

© ARSYline, s.r.o. | GRAPHIC DESIGN STUDIO | www.arsyline.cz