Feroslitiny

Feromangan

FeMn nízkouhlikatý

Prvek Obsah
Mn 78 min.
Si 1,0 % max.
C 1,0 % max.
S 0,03 % max.
P 0,20 % max.
Kusovost 10–50 mm, 10–80 mm, 10–100 mm, další kusovosti na vyžádaní

FeMn nízkouhlikatý

Prvek Obsah
Mn 75 min.
Si 1,5 % max.
C 1,5 % max.
S 0,03 % max.
P 0,20 % max.
Kusovost 10–50 mm, 10–80 mm, 10–100 mm, další kusovosti na vyžádaní

FeMn vysokouhlíkatý

Prvek Obsah
Mn 70 min.
Si 6 % max.
C 6-8 % max.
S 0,03 % max.
P 0,35 % max.
Kusovost 10–50 mm, 10–80 mm, 10–100 mm, další kusovosti na vyžádaní
© ARSYline, s.r.o. | GRAPHIC DESIGN STUDIO | www.arsyline.cz